bijgewerkt op 14 mei 2018 astrologie en............  ..  ontdekjepotentieel  deskundige en int. gids bij levensvragen

De Voyager Tarot

​De Voyager Tarot is een inspirerend spel, dat steeds opnieuw uitnodigt om vragen te stellen. Zoals bekend kan een dwaas meer vragen stellen dan honderd wijzen kunnen beantwoorden. Deze kaart zonder nummer is de Nul, de Dwaas, die ook wel de Zot of de Nar genoemd wordt. Bij de Voyager Tarot heet de Nul de Fool-Child, het Zotte-Kind. 
.
Het kind is de bron van alle levenslust. Het kind kijkt en kijkt, verbaast zich, wil weten, wil alles onderzoeken, ervaren en begrijpen. Hij loopt tegen dingen aan, vaak met plezier en soms met pijnlijke gevolgen, maar hij laat zich niet voor lang ontmoedigen. Doorslaggevend is nu eenmaal de sterke drijfveer om het leven te proeven en te ervaren, door te doen; door rond te kijken, af te kijken, uit te proberen, te groeien en zich te ontwikkelen. Ooit een peuter meegemaakt die niet wilde leren lopen? Naar eigen smaak en in eigen tempo, leren willen ze allemaal, zolang ze open en belangstellend begeleid worden.


De eerste genummerde kaart is de Magiër. Als je deze en vorige kaart nu voor het eerst ziet, heb je meteen een idee of je hier nog wat verder wilt kijken. Bijna iedereen heeft direct een sterke reactie op de Voyager Tarot. De een vindt dit spel prachtig, de ander vindt het niks. Grappig genoeg zijn er heel wat mensen die na verloop van tijd met andere ogen naar deze kaarten kijken. Deze omslag is bijna altijd van afwerend naar waarderend en vrijwel nooit andersom. De Voyager Tarot bekent kleur en bovendien is zij van deze tijd. Waar bij het Zotte-Kind heel on-traditioneel de kop van een pop wordt afgebeeld, staat bij de Magiër een krachtig beeld uit de Inca-beschaving centraal. Dit tarotspel brengt de culturele hoogtepunten en de spirituele diepgang uit de gehele bekende geschiedenis in beeld. Met haar waardering voor de technische en wetenschappelijke vorderingen van de afgelopen 150 jaar sluit de Voyager Tarot in alle opzichten aan bij deze tijd met haar dynamiek en onvoorspelbaarheid.


Zoals de Magiër onze magische krachten oprakelt, zo geeft II de Priesteres aan, hoe je ermee in contact kunt komen en blijven. Hier zit het verhaal van wat je beter kunt doen en wat je beter kunt laten, om te bereiken wat je wilt. Het sluit aan bij het inspirerende boek "De weg van de minste weerstand" en maakt duidelijk, dat het zinloos is om jezelf geweld aan te doen. 
De waarheid is simpel, maar volledig naar waarheid leven is moeilijk, zolang we nog gehecht zijn aan alles wat met de buitenkant te maken heeft. Denk daarbij als geld, prestige, luxe, of wat dan ook. Let wel, niet die buitenkant is het probleem, maar de gehechtheid eraan. Zoals velen kunnen getuigen, die de Yi Ching raadpleegden: zodra zij uit ontevredenheid over het antwoord steeds opnieuw de munten gooiden, kwam er uiteindelijk  de uitspraak die duidelijk maakte dat zij hun energie verspilden: "MEN MOET HET ORAKEL NIET ONNODIG RAADPLEGEN..."


​Hier zien we de Keizerin in volle glorie. Zij vertegenwoordigt de energie van Moeder Aarde, zij zorgt ervoor dat het jonge en kwetsbare leven veilig kan groeien en bloeien. Aan ieder die en alles wat zij waardevol acht geeft zij de aandacht die nodig is en al haar handelen is doortrokken van waardering. Zij verbindt zich vanuit het hart en vanuit de instinctieve drang om al wat haar lief is te beschermen en te koesteren. Terwijl de Priesteres primair spiritueel georiënteerd is op kennis, waarheid en inzicht, is de Keizerin vooral betrokken bij de fysieke en emotionele kant van het leven hier op aarde. Haar zorg en toewijding leggen de basis voor een leven vol vertrouwen. Als zij haar dierbaren ook volledig vrij kan laten, zullen deze op een basis van liefde en vertrouwen erop uit kunnen trekken om een creatief en vervullend bestaan op te bouwen.


​De Keizer. Wie de koppen kent, voelt meteen aan welke thema's hier spelen. Links van het midden zie je Alexander de Grote, die half Azië aan zijn gezag wist te onderwerpen. Maar zijn vader staat bovenaan (Philippus van Macedonië). Alexanders goddelijke opdracht om het vijandige Perzische rijk te veroveren kwam van zijn vader. Een van de centrale gegevens bij deze kaart is de vader zoon relatie. Ambitie is een goddelijk geschenk, dat dikwijls van vader op zoon (of dochter!) doorgegeven wordt. Terwijl de Keizerin een passie heeft voor het leven zelf, is de Keizer symbool voor de energie in ons die het vuur in zich voelt om een doel te bereiken, om tot grootse prestaties te komen. In welke mate je dit vuur voelt en brandend weet te houden, dat is aan jou! Volg je je visie zoals de adelaar, durf je erop af te gaan zoals de ram en verbind je je met je spirituele kracht zoals de walvis, dan heb grote kans om te slagen in je ondernemingen.


​Weinig figuren hebben meer lagen in zich dan de Hiërophant. Als mannelijke tegenhanger van II de Priesteres zou hij ook de Priester kunnen heten. Zoals de tempelgalerij, het Boeddhabeeld, Machu Pichu en de olifant aangeven is hij terdege bekend met oude religieuze en spirituele tradities. Als zijn kennis niet enkel theoretisch is, maar ook berust op welbegrepen levenservaring, dan kun je je geen betere wensen als leraar, coach, mentor of inwijder. 
Uiteraard kun je er niet onderuit om ook leraar en coach voor jezelf te zijn. Dan wordt er bij uitstek van je gevraagd om wijs en mild te zijn, alle dogma's te laten varen, en regelmatig na te gaan of je handel en wandel wel overeen-komt met je hoogste en diepste overtuigingen. Hou je hoofd erbij, om je hart in ere te houden. Anders raak je de verbinding met het kind in jezelf kwijt. Dat zelfonderzoek hoeft niet zwaar of ingewikkeld te zijn. Het is voornamelijk een kwestie van in check blijven over wat jouw waarheid is en of je die waarheid daadwerkelijk leeft, niet alleen als alles lekker loopt, maar ook bij tegenwind. 


Het beeldhouwwerk "de Kus" van Brancusi suggereert open staan voor elkaar en (soms wellicht teveel) gericht zijn op elkaar. Tederheid, passie, erotiek; verzoening na een conflict. Kijk eens naar de symbolen:
Binnenkort: welk verhaal zie jij in >>>  
de roos - bloei, liefde; het hart dat zich met alle kwetsbaarheid openstelt;
de fluitspeler - betovering, romantiek; 
de aantrekkingskracht van ware creativiteit;
de maan - verlangen; zielsverbondenheid;
de eend - minder gewoontjes dan je op het eerste gezicht zou denken;
de eend en het spiegelbeeld - in elke relatie houd je elkaar een spiegel voor
de slang - je instinctieve energie;
de verscholen leeuw - de kracht waarmee je naar voren mag komen. 
Er is natuurlijk veel meer uit te halen, dit is maar een greep. Welke symbolen vallen jou op en welke betekenis hebben ze voor jou?


Geven Rider-Waite en Crowley bij deze kaart vooral een beeld van de meditatieve voorbereiding op de grote reis of de nieuwe onderneming, in de versie van de Voyager tarot komen er heel andere dingen naar voren. 
Veel nadruk op avontuur, opwinding en dynamiek. Naast reizen per ruimteschip, vliegtuig of luchtballon, komen ook de fysieke activiteiten van surfer, paard en valk in beeld. Paard en valk hebben beide met de vlucht te maken. De ene ontvlucht het gevaar, de ander jaagt op zijn prooi. Wat zoekt de surfer? 
Adrenaline, de kick van verandering van omgeving, je longen af en toe goed aan het werk zetten, dat hoort allemaal bij de Zegewagen. Uitdagingen aangaan plezier hebben in de krachtmeting. Een sportieve houding kan hierbij belangrijk zijn - dat je alles op alles zet om te winnen, maar dat je ook als je verloren hebt nog steeds met de ander een biertje kunt drinken.


Zelf vind ik dit een van de boeiendste kaarten van de hele tarot. Wie de thematiek van VIII de Balans ten volle doorgrondt, hoeft nergens heen en 
kan overal naar toe. Je zou kunnen denken dat degene die voortdurend in balans weet te blijven een saai leven leidt, maar dat is een vergissing. Juist door ontspannen en aandachtig te zijn kom je in een bijzondere staat van 
zijn. De Balans wijst op een levenswijze vanuit het besef dat niets of 
niemand dan jijzelf verantwoordelijk is voor wat er in je leven gestalte krijgt. Wonderlijk genoeg gaat deze ontwikkeling gelijk op met een groeiende openheid en sensitiviteit ten opzichte van alles en iedereen in de omgeving. Heb je dit te pakken, dan kun je elk gewenst avontuur tegemoet. Je kunt een dynamiek van jewelste ontplooien zonder dat er voortdurend gejaagdheid en onrust insluipen. Ben je ervoor in?
Suggesties voor als je je hier verder wilt ontwikkelen: yoga, dans, meditatie, visualisatie, wandelen langs lege stranden, vissen, schrijven, zingen.
..

De Heremiet of de Kluizenaar is niet bang om alleen te zijn en verveelt zich nooit. Hij zal nooit domweg iets doen om de tijd te verdrijven. Zo op het oog is hij niet spectaculair bezig, maar wat anderen van hem denken houdt hem niet bezig. Hij kan dan ook volstrekt a-modieus gekleed gaan, of draagt bijvoorbeeld een retrobril die weer in de mode is, doordat hij die tig jaar geleden heeft aangeschaft en nooit een nieuwe heeft gekocht. De Heremiet heeft een hekel aan nieuwigheden, of hij is er vrij van en kijkt er dwars doorheen zonder er een punt van te maken. 
Deze kaart wijst dan ook op het ontwikkelen van overzicht en uitzicht door het beoefenen van introspectie. Door geduldig, aandachtig en toegewijd te werk te gaan ontwikkelt de Kluizenaar ware wijsheid en helder inzicht. Op grond van deze geconcentreerde inzet ontwikkelt zich een vermogen om anderen op hun levensweg bij en voor te lichten. Als bonus maakt de Heremiet geestelijke reizen met magische ervaringen en grootse uitzichten.


Het Rad van Fortuin gaat bij de Voyager Tarot onder andere over passie, tromgeroffel en avontuur. Zeker, het is niet allemaal goud wat er blinkt, maar de drang om (ergens in) uit te blinken is menselijk en wenselijk. In een oude Griekse mythe kon Icarus vliegen. Zijn vader Daedalus had hem vleugels  aangegespt, die met was bij elkaar gehouden werden. Toen het vliegen bleek te lukken steeg Icarus in zijn overmoed steeds hoger en kwam zo dicht bij de zon, dat de was smolt. Hij stortte in zee en verdronk. Dus het gaat wel eens mis, maar het is de mens eigen om het steeds weer te proberen tot het experiment geslaagd is. 
Niet iedereen krijgt voor elkaar wat hij of zij voor ogen heeft. Maar hoeveel mensen ook denken dat iets niet kan, er zullen toch altijd eigenwijze types opstaan die het opnieuw (en op een andere manier) proberen. Of het doel nu sociaal of privé is, als je eigenwijs bent en tegelijk bereid bent om te leren, dan zal je onderneming altijd iets opleveren.Hiernaast, van links naar rechts:
​.
XX Tijd-Ruimte
ons kosmisch bewust-zijn, waarin tijd en ruimte samenvallen

XIX de Zon

de Genezer;
de Wijze van Bekers